Thursday, March 15, 2018

This week I have been workng on our PYPX\PYP exebition  and this week I and my group has been up to the part where we:

1. Making a central Idea
2. Making lines of inquiry
3. Making conceps
4. Doing our mentor meeting
5. Making our central agreements

Wednesday, December 13, 2017

Đây là bài văn đầu tiên em làm trong bài học “Thiên Nhiên tươi đẹp”. Chúng em đang làm về văn tả cảnh. Bây giờ em biết làm bài văn tốt.

Bài Văn


Ở Hà Nội có nhiều phố cổ và em nghĩ phố cổ này đẹp nhất vào mùa xuân.

Thỉnh thoảng những xe đạp chất đầy những loại hoa được mang đi bán dọc đường. Có những sắc đỏ, sắc xanh, hoa hồng nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp. Hai bên đường có những cây to đến mức cần nhiều người ôm mới hết thân cây. Đường phố thỉnh thoảng lại có những tòa nhà cao như cây khổng lồ. Trên những xe đạp là những rổ đầy áp hoa. Nào là hoa Sen, hoa Loa Kèn và hoa Hồng...

Em rất thích cảnh này vì cảnh này có những hoa em thích. Nó cho em biết mùa xuân sắp đến. Bây
 Bây giờ em biết làm bài văn tốt.

Thursday, November 23, 2017

Today me and my friend made a prototype windmill.
After this we will make a actual small windmill.
This is a prototype because we are not allowed to us the box for the conclusion.
 😉 :) #WindmillForLife

Thursday, November 2, 2017

This is about a famous director and musician Neil Percival Young who had to migrate because he went to a high quality studio to make his movies and songs in Winnipeg but he was from Canada. There is more in my video.

Wednesday, November 1, 2017

Đây là bài tiếng Việt nói về một số Những Danh Lam Thắng cảnh ở Việt Nam.

Em đã chọn bài này vì bài này là bài đầu tiên là với một bạn ở lớp tiếng việt.

Qua bài học này em biết thêm thông tin về Tràng An và em nghi em đã làm khá tốtThursday, September 14, 2017

hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey HEY!!!= fight

Thursday, August 31, 2017

I am hUNG

Vietnamese
I am Hung
Son of Bảo and Thoa
Who needs to live, love and fly
Who loves his parents, brothers and himself
Who sees anything in his sights, vision and stuff
Who hates criminals, bad guys  and salad
Who fears death, getting kicked out of the house and loss
Who dreams of flying, living forever and wisdom
Who is thankful for living
Resident of
Vu

Tôi là Hưng
Con của Bảo và Thoa
Ai cần sống, yêu và bay
Ai yêu cha mẹ, anh em và chính mình
Ai nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tầm nhìn, tầm nhìn và thứ của mình
Ai ghét bọn tội phạm, kẻ xấu và salad
Ai sợ chết, bị đuổi ra khỏi nhà và mất mát
Ai mơ ước bay, sống mãi mãi và trí tuệ
Ai là người biết ơn cuộc sống
Cư trú của
giphy (1).gif